Distopya'nın Hikayesi...

Distopya, Antik Yunanca'da "kötü yer" anlamını çağrıştırır. Kötü olanın yer olduğu düşünülse de; bir yerde yaşayan toplumdur söz konusu olan. Distopya, hep yanlış anlaşıldığı üzere, kıyamet sonrası ya da sadece gelecekte olanlarla ilgili bir durum değildir. Kasvetli, karanlık bir gelecek tasarımı da değildir. Bireysel özgürlüklerin yok edilişi, katlanılamaz yaşam koşullarının ortaya çıkışı, bireyin cinsel ya da üreme özgürlüğünün denetim altına alınışı, toplumun sürekli gözetim altında tutularak özel hayatının kontrol edilişi, sanatın kısmen ya da tamamen yasaklanışı gibi şartlarda oluşan bir durumdur.

Distopya edebiyatı, umutsuzluğun değil umudun edebiyatıdır. Umut, farkındalıkla olur. Olan bitenin farkına varıp itiraz etmekle olur. Biz, atölye olarak, konunun önemini vurgulamak için iki ayda bir Distopya Dergi'yi yayımlamaya karar verdik. Her sayıda distopik metinlerin yanında distopyayla ilgili çeşitli temalarda yazılara da yer vereceğiz. Dönüşümlü olarak yazar ve okur dostları da aramıza katacağız.

Distopya, başka edebiyattır.

Instagram Facebook Twitter
About Image

Bize Yazın